religious tattoo

รอยสัก ศาสนา

ในขณะที่มีรอยสักอื่นๆ คุณไม่สามารถช่วยคือการตัดสินใจส่วนบุคคล แต่สงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นจะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นรอยสักที่มาจากทางศาสนาที่คุณกำลังพูดถึง มันอาจจะเป็นเพราะคุณได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัวอุทิศจิตวิญญาณหรือบางทีคุณมีความรักและมีศรัทธาที่ออก รอยสักที่ทางศาสนามักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ มันเป็นเพราะสัญลักษณ์ที่มักจะแสดงให้เห็นถึงคำสอนของคริสเตียนตัวเลขเหมือนพระเยซูคริสต์และเรื่องเล่าพระคัมภีร์ แต่มีหลายศาสนาการปฏิบัติโดยในโลกนี้มันมีความปลอดภัยที่จะบอกว่ารอยสักที่ทางศาสนาไม่ได้ จำกัด เฉพาะ แต่ศาสนาคริสต์,อิสลาม,พุทธ,ศาสนายูดาย Neopagan และศาสนาฮินดูเช่นกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางศาสนาเป็นสัญลักษณ์คุณต้องการที่จะมีการลงนามบนผิวของคุณมันไม่สำคัญตราบใดที่มันจะทำหน้าที่จุดประสงค์ของมันได้ดีและความหมายของมัน, ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าของวัฒนธรรมและประเพณี ฯลฯ.

ดังนั้นจำเป็นที่จะกล่าวว่ามีผู้ที่ได้รับแม้จะมีรอยสักจิตวิญญาณของความจงรักภักดีของพวกเขาที่จะมีอำนาจสูงสุด ส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้ใช้เวลาสัก (ศาสนาแกน) สักเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นวิธีที่จะแสดงความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาออกไปทั่วโลก กับที่มีอยู่ในขณะนี้มีความหลากหลายของรูปแบบรอยสักทางศาสนาและการออกแบบที่คุณสามารถเลือกจาก.

มุมมองทางศาสนาที่แตกต่างกันเกี่ยวกับศิลปะร่างกาย

รอยสักพระเยซู

เพื่อจะให้สามารถเป็นที่เข้าใจว่าบางคนไม่ต้องการความเสี่ยงที่มีรอยสักและทำไมบางคนชอบที่จะมีพวกเขาที่คุณควรรู้มุมมองที่แตกต่างกันของกลุ่มศาสนาที่สำคัญเหล่านี้บนรอยสัก นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณกับการตัดสินใจของคุณในขณะที่อ่าน ๆ.

ศาสนาคริสต์

โดยทั่วไปคือการสร้างมุมมองที่ไม่มีคริสเตียนศิลปะร่างกาย เฉพาะ Judaists ระหว่างนิกายคริสเตียนรักษาประท้วงที่แข็งแกร่งกับการสักตามในส่วนของเลวีนิติพันธสัญญาเดิม.

มันบอกว่า,เจ้าอย่าเชือดอย่าตัดของคุณมีคนตายหรือเครื่องหมายใด ๆ: ฉันเยโฮวาห์ (เลวีนิติ 19:28) สักเกี่ยวข้องกับการ "ตัดของเนื้อหนัง" เพราะเข็มฉีกชั้นของผิวออกจากกัน และเมื่อเนื้อเปิดขึ้นเลือดออกมาและสามารถเชื่อมโยงไปยังปล่อยให้เลือดซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาอิสลามที่พบบ่อยสำหรับการปล่อยพลังเหนือธรรมชาติจากบุคคล ต้นกำเนิดปีศาจและ paganistic ของเลือดปล่อยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การสักชื่อที่ไม่ดีเพื่อที่จะพูด.

แต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับเอกสารที่อ้างว่าคริสตชนบางประการเกี่ยวกับการแสวงบุญได้รับการสักเพื่อแสดงวันที่และปีที่พวกเขาไปในการเดินทางทางศาสนารอยสักที่ทางศาสนามักจะมาในขนาดเล็กและวางอยู่บนแขน.

คริสตจักรโรมันคาทอลิคไม่ได้กำหนดข้อห้ามบางอย่างในผู้ติดตามเกี่ยวกับการสักคริสตจักรช่วยให้นานที่สุดเท่าที่รอยสักไม่ได้แสดงข้อความใด ๆ ที่ดูหมิ่นกับคำสอนคาทอลิก.

พุทธศาสนา

Buddhist tattoo

การสักคือประสบการณ์ที่มีการแพร่หลายในหลายประเทศในเอเชีย ไม่น่าแปลกใจแม้แต่ศาสนาพุทธไม่ได้ห้ามรอยสักบนสาวก พระสงฆ์บางส่วนในประเทศไทยได้ลงนามแม้กระทั่งตัวเองที่มีสัญลักษณ์ (s) เพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นเครื่องรางที่สามารถให้พวกเขาปลอดภัยและมีสุขภาพดี.


อิสลาม

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อนุรักษ์นิยมอีกอย่างที่ห้ามรอยสัก สำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมสุหนี่รูปแบบของการตัดถูกดำเนินการใด ๆ ในร่างกายเป็นบาปเพื่อให้รอยสักเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดร่างกายเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการดูแลการทำเช่นนั้นการปรับเปลี่ยนทางกายภาพจะทำให้คุณไม่สุภาพกับผู้สร้าง อย่างไรก็ตามในชิมุสลิม, รอยสักจะไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่ทุกศาสนา.

ศาสนาฮินดู

รอยสักพระพุทธเจ้า

ชาวฮินดูได้รับอนุญาตให้มีรอยสัก กลุ่มบางคนรักษามันเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติเพราะมันเป็นวิธีการของการแสดงของพวกเขาในความเชื่อของพวกเขาเทพจำนวนมากของชาวฮินดูอินเดียแม้จะสวมใส่เครื่องหมายบนหน้าผากของพวกเขาเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มการพัฒนาจิตวิญญาณของพวกเขาและความสัมพันธ์กับพระเจ้าของพวกเขา.

ผู้หญิงบางคนแม้จะใส่สัญลักษณ์รอยสัก (มักจะอยู่ในรูปทรงกลม) บนใบหน้าของพวกเขาเพื่อเพิ่มลักษณะทางกายภาพ รอยสักเป็นปัจจัยความงามเพื่อฮินดูและชุมชนชนเผ่า มันทำหน้าที่ความหมายแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกลุ่มวัฒนธรรมที่ไม่สัก.


การออกแบบรอยสักคริสเตียนยอดนิยม

ตอนนี้คุณได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นของวิธีการกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันดูรอยสักคุณต้องมีความสนใจในขณะนี้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับบางส่วนของความนิยมมากที่สุดการออกแบบรอยสักในประเภทนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ แต่รอยสักศาสนาแสดงให้เห็นถึงใบหน้าของพระเยซูคริสต์พระแม่มารีครอส, เทวดา ฯลฯ

รอยสักไม้กางเขน

รอยสักไม้กางเขน

พิจารณาออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อที่จะสามารถทำได้ในขนาดที่มีขนาดเล็กในรูปแบบของไม้กางเขนที่เรียบง่าย มันไม่ต้องมีรายละเอียดที่ซับซ้อน แต่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณคุณอาจเลือกที่จะประดับด้วยใบหน้าของพระเยซูคริสต์หรือเทวดารอบไม้กางเขน.

เวอร์ชั่นเซลติกไม้กางเขน

เซลติกส์เป็นศาสนาวัฒนธรรมโดยการปฏิบัติตามอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่พวกเขามีรอยสักจากเผ่าที่ดีที่คุณสามารถใช้แรงบันดาลใจ เพียงแค่ชี้แจงกับศิลปินรอยสักของคุณที่คุณกำหนดเป้าหมายที่ได้รับรอยสักที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เซลติกสไตล์ .


Sleeve Religious Tattoosรอยสักชายแขน

คล้ายกับรอยสักที่ชายแขนธรรมดาการออกแบบแขนคริสเตียนยังสามารถดูสวยงาม มันเหมาะสำหรับการเล่าเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับนักบุญพระเยซูคริสต์หรือผู้ใดก็ตามที่ไอคอนคริสเตียนคุณมีในใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แรงบันดาลใจจากภาพวาดของเรเนซองส์ที่โดดเด่นเช่นกระยาหารค่ำมื้อสุดท้ายประกาศของพระแม่มารีตรึงกางเขน,การดำเนินการ เซนต์ปีเตอร์ ฯลฯ.


Bible Scripts tattooพระคัมภีร์สคริปต์

หนึ่งอันนี้จะช่วยให้คุณส่งข้อความที่ชัดเจนและควรที่จะมีคน เพียงแค่เลือกคำที่คุณชื่นชอบของภูมิปัญญาจากพระคัมภีร์และขอให้ศิลปินสักการออกแบบสำหรับคุณ มันอาจจะเป็นทางเดินที่เป็นชื่ออ้างอิงถึงบทที่คุณชื่นชอบและเนื้อเรื่องและชอบ.


Fish Religious Tattooรอยสักปลา

มันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในการออกแบบรอยสักสัญลักษณ์มากที่สุดในศาสนาคริสต์ ไม่มีความหมายที่อยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์ปลา แต่ตามที่นักวิชาการประวัติศาสตร์ปลาอาจหมายถึงพระเยซูการประชุมลับที่ทุกครั้งที่จัดขึ้นเขาจะวาดส่วนหนึ่งของร่างกายในขณะที่ครึ่งหนึ่งของปลาในทางของเขาไปยังสถานที่การประชุมลับ เมื่อหนึ่งในลูกน้องของเขาคิดว่าการวาดภาพปลาเป็นลูกศิษย์ที่จะวาดอีกครึ่งหนึ่งของส่วนหนึ่งของร่างกายของปลาในขณะที่เขาไปตามเส้นทางของพระเยซู.


สัญลักษณ์รอยสัก

คุณสามารถเลือกจากความหลากหลายของสัญลักษณ์เช่นเหรียญ,ภาพของเทวดาหรือเทพวิสุทธิชนภาพของสวรรค์คัมภีร์ของคนอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมศาสนาและคำสอน.

ขนาด

รอยสักสคริปต์ศาสนา

ถ้าคุณแบกความจงรักภักดีทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งในการนับถือศาสนาของคุณแล้วคุณควรจะเลือกที่จะมีรอยสักที่พูดเสียงดัง นี้มักจะทำในขนาดใหญ่ที่สามารถครอบคลุมถึงด้านหลังของคุณทั้งหมด รอยสักที่ทางศาสนาขนาดนี้จะมีลักษณะที่น่าสนใจมากช่วยให้คุณสามารถทำคำสั่งและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเชื่อของคุณ บนมือคนอื่น ๆ เห็นได้ชัดว่าคุณควรไปสำหรับรอยสักที่มีขนาดเล็กถ้าคุณต้องการที่จะแสดงความฉลาดความเชื่อของคุณในพระเจ้า.

เคล็ดลับเพิ่มเติม

มันก็มักจะมีสติรู้ของความหมายที่อยู่เบื้องหลังรอยสักทางศาสนาเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เชื่อในปรัชญาและอุดมการณ์ของศาสนาที่ รอยสักใบเครื่องหมายถาวรในร่างกายเมื่อได้รับมีเพื่อที่จะสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณเพื่อศาสนาของคุณ ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเครือและจิตวิญญาณขึ้นไปก่อนที่จะได้รับมัน.


รอยสัก ศาสนา

เสนอราคารอยสัก : ทำความเข้าใจราคารอยสัก.

เสนอราคารอยสัก : ทำความเข้าใจราคารอยสัก.

9ความคิดเห็นของคนที่มีรอยสักไม่ชื่นชอบ

9ความคิดเห็นของคนที่มีรอยสักไม่ชื่นชอบ

แนวคิดรอยสักสำหรับสาวๆ: ตำแหน่ง.

แนวคิดรอยสักสำหรับสาวๆ: ตำแหน่ง.

ประวัติของรอยสักอมก๋อยและสัญลักษณ์

ประวัติของรอยสักอมก๋อยและสัญลักษณ์

รอยสักแบบอักษร: วิธีการหารอยสักตัวอักษรที่สมบูรณ์แบบ

รอยสักแบบอักษร: วิธีการหารอยสักตัวอักษรที่สมบูรณ์แบบ

8 เหตุผลที่ออกเดทกับคนที่มีรอยสัก

8 เหตุผลที่ออกเดทกับคนที่มีรอยสัก

ใบหน้าและลำคอการออกแบบรอยสัก

ใบหน้าและลำคอการออกแบบรอยสัก

7 ประเภทที่แตกต่างกันของรอยสักชนเผ่า

7 ประเภทที่แตกต่างกันของรอยสักชนเผ่า

ไอเดียการออกแบบรอยสักคู่ที่เป็นที่นิยม

ไอเดียการออกแบบรอยสักคู่ที่เป็นที่นิยม