รอยสัก หัว Dotwork หู โดย Corey Divine
รอยสัก เรขาคณิต หู โดย Inky Joe
รอยสัก กะโหลกศีรษะ หู โดย Jak Connolly
รอยสัก ขนนก หู โดย Dr Woo
รอยสัก ดาว ดวงจันทร์ หู โดย Daichi Tattoos & Artworks
รอยสัก สัญญลักษณ์ หู ความสงบสุข โดย Daichi Tattoos & Artworks
รอยสัก เห็ด หู โดย Daichi Tattoos & Artworks
รอยสัก หู นามธรรม โดย Tantrix Body Art
รอยสัก ชีวกลศาสตร์ คอ หู โดย Tattoo by Roman
รอยสัก กะโหลกศีรษะ หู โดย Power Tattoo Company
รอยสัก ผู้ชาย หู โดย Bio Art Tattoo
รอยสัก Ghepard หู โดย Vaso Vasiko Tattoo
รอยสัก ใบหน้า หัว Dotwork หู โดย Dots To Lines
รอยสัก ดอกไม้ หู โดย Sonic Tattoo
รอยสัก ดาว หัว หู โดย Rainfire Tattoo

แกลลอรี่รอยสักยอดนิยม: